Otěvěk - křížek

Název objektu: Otěvěk - křížek
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Trhové Sviny
Katastrální území: Otěvěk
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): ČR
Neznámý vlastník: Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 58x28x290 cm
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: Jsem světlo světa
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): plastika Krista
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Litinový křížek 195 cm. Kamenný sokl i křížek potřebují údržbu. Kámen očistit a impregnovat. Na křížku proráží rez. Je třeba znovu natřít, při důkladné údržbě odstranit stávající nátěry, našopovat zinkem a natřít.