Kamenný kříž u Trajerova Mlýna

Název objektu: Kamenný kříž u Trajerova Mlýna
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Trhové Sviny
Katastrální území: Trhové Sviny
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry: 78x78x400
Konstrukce: kámen
Nápis: VT 1865
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1865
Mobiliář (existuje-li): plastika Krista
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Jedná se o vysoký kamenný kříž, na kterém je umístěna velmi malá plastika Krista. V kříži jsou patrny díry po dalších plastikách, které se nezachovaly. V případě restaurování by bylo vhodné očistit a ošetřit kámen, umístit plastiky Krista, panny Marie a nápis INRI v odpovídající velikosti.